TYöMUISTI: PääOMINAISUUDET JA PARANTAMINEN - YLEINEN KLIININEN

Tiedä mikä työmuisti onToimituksen Valinta
Imeväisten virtsankarkailu: mikä se on, oireet ja hoito
Imeväisten virtsankarkailu: mikä se on, oireet ja hoito
Työmuistille on ominaista aivojen kyky omaksua tietoa ja tallentaa se toiminnan aikana. Ymmärrä enemmän työmuistista, pääominaisuuksista ja parantamisesta.